About Sånafest

Sånafest is an international dance-, performance and culture festival connecting the two villages Son and Hølen together.

Our aim is to make exciting international and local works available for the inhabitants and visitors of Hølen and Son, as well as giving all the artists a meeting point for new collaborations across a variety of cultures.

The name of the festival comes from Såna, a river running through Hølen and ending up in Son.

Sånafest has been the lucky receiver of an Art Council Grant from Kulturrådet to keep arranging our festival. We are also grateful to have such a good and solid support from Vestby kommune and Akershus Fylkeskommune. Local businisses and lots of volunteers contribute a great deal, which makes the festival such a warm and including place to meet people.

om sånafest 2.jpg

Sånafest er en internasjonal og ultralokal festival for nyskapende dans, teater, og stedsbasert kunst.

Utgangspunktet er de to fredelige landsbyene Hølen og Son, som utsettes for inviterte internasjonale kunstnere. Visningsarenaene skapes ut fra det området har å by på, og hva de gjestende kunstnerne kan finne på.

Festivalen har navn etter elven Såna som renner gjennom Hølen og ender i Son. 

Sånafest har vært den heldige mottaker av arrangørstøtte fra Norsk Kulturråd og er også takknemlige for å ha en god og solid støtte fra Vestby Kommune og Akershus Fylkeskommune. I tillegg bidrar en hel rekke lokale bedrifter og andre frivillige, noe som gjør festivalen til det trivelige og inkluderende møtestedet den er i dag.