Radio Såna er Sånafest sin egen festivalradio, med Truls Johnsen og Andreas Strand Renberg. Som oppvarming til festivalen sendes ukentlige samtaler gjort på skype fra Truls sitt sykkelverksted med ulike artister og andre medvirkende til årets festival.