TEAM SÅNAFEST

Sånafest also consists of a dedicated external board full of artistic and administrative skills. The board is driven by a shared desire to create an inclusive, open and exciting festival, offering high quality artistic encounters with local, national and international artists.

The Artistic Team creates a program every year consisting of both curated events and works selected from an international Open Call.

In the run up to the festival we are joined by an team of volunteers without whom Sånafest would not be possible. (You know who you are. Thank you!)

Sånafest består også av et dedikert rådgivende styre proppet fullt av ulike kreative og kunstfaglige kunnskaper. Det rådgivende styret er drevet av et sterkt ønske om å skape en inkluderende, åpen og sprudlende festival med kunstopplevelser av høy kvalitet fra inn- og utland.

Kunstnerisk Ledelse velger hvert år ut programmet, som velges delvis gjennom en kurateringsprosess og delvis fra en internasjonal Open Call.

Videre er vi et team som jobber på gjennom hele året for å få alle biter til å falle på plass slik at festivalen blir gjennomført. Vi har mange hatter. Under nevnes noen. Det kommer i tillegg mange flere frivillige medarbeidere, støttespillere og bidragsytere enn det er plass til å nevne her. Tusen takk til dere for den uvurderlige innsatsen!

 

 

External board:

Nina Koren

Nina har sin bakgrunn fra Siviløkonomstudiet på Handelshøyskolen BI med spesialisering i markedsføring. Hun er i tillegg Meta-sertifisert Kommunikolog fra Skandinavisk Institutt for Kommunikasjon og Forandring.

Hun har tidligere jobbet for Morgenbladet, Nationaltheatret, DNB, Telenor og Nobels Fredssenter. Under et 4-årig opphold i Vietnam gjennomførte og evaluerte hun flere internasjonale kulturprosjekter finansiert av Utenriksdepartementet, bla et opplæringsprogram i publikumsbygging for Vietnam National Symphony Orchestra. Hun er etablert som selvstendig konsulent og har nylig avsluttet et oppdrag for Norsk Publikumsutvikling, og jobber nå som rådgiver i Akershus Fylkeskommune.


Ole Morten Geving

Ole Morten er direktør for kommunikasjon, næringspolitikk og media i Finans Norge og direktør i Sparebankforeningen. Han var tidligere statssekretær i Finansdepartementet (Sp).

Han er en sterk interesse for kultur og huser gladelig artister og teaterforestillinger i sitt hjem her i Hølen.


Karianne Skåre

Karianne Skåre er fra nabokommunen Ås og er vårt helt nye og ferske styremedlem i Sånafest-styret fra i år av. Vi ønsker henne hjertelig velkommen som en del av Sånafest-teamet! Med hennes bakgrunn og all kunnskap nå i fra jobben som salgsjef på Dansens hus er vi helt sikre på at vi kommer til å lære mye av Karianne i tiden fremover.


Truls Johnsen

Sykkelmaker og lokal entusiast. Driver til daglig Johnsen Frameworks etter at han avsluttet sitt arbeid ved Telenor Research & Innovation.