SÅNAFEST SØKER PRODUSENT

(Frist: 15. juni)

Sånafest, festivalen for stedsbasert kunst og performance, søker en dyktig og engasjert medarbeider til rollen som produsent.


Sånafest holder til i Hølen og Son i Vestby Kommune, ca 40 minutter sør-øst for Oslo.

Innholdet i festivalen har fokus på stedsbasert kunst innenfor ulike sjangere som samtidsdans, performance, musikk og tverrfaglige uttrykk. Festivalens visjon er å bruke lokalsamfunnet og omgivelsene som arena og inspirasjon for å skape unike kunstopplevelser der smal kunst når ut til et bredt publikum.

Forestillinger/verk har blant annet blitt vist i lokale hjem og hager, låver og garasjer, dypt inne i skogen, eller langs elvebredden og i havna.


Den kunstneriske ledelsen i Sånafest består av fire personer, som kuraterer og er ansvarlige for programmet hvert år.

Som produsent vil du jobbe tett sammen med daglig leder og hovedkurator for festivalen i arbeidet med å organisere og gjennomføre programmet.

Produsentens rolle i Sånafest vil være å ha ansvar for koordinering av artister, teknikere og frivillige, logistikk og kjøreplan, og holde orden i budsjett og regnskap.

Sånafest vokser som kulturfestival og har blitt tildelt arrangørstøtte fra Norsk Kulturråd for 2020 og 2021. Som følge av dette ser vi etter deg som har kompetanse, engasjement og interesse for å jobbe mot våre kommende festivaler.DU ER GOD PÅ

  • Organisering av mennesker og logistikk

  • Selvstendig arbeid

  • Holde orden på økonomi og regnskap

  • Å holde roen under en stressende festivaluke

  • Løse uventede problemer med en positiv innstilling
Det er en fordel om du bor i Oslo området, eller et sted mellom Oslo og Fredrikstad.

Du må regne med litt pendling til festivalområdet, og overnatting mens festivalen pågår.DU FÅR

  • Være med å lage en av de mest nyskapende festivalene i Norge.

  • Samarbeide med engasjerte kunstnere og kreative medarbeidere

  • Varierte arbeidsoppgaver og periodevis fleksible arbeidstider

Periode for engasjementet: Fra 1. september 2019 til 1. august 2020 med mulighet for forlengelse.

Arbeidstiden varierer mellom noen intensive perioder og andre roligere perioder.

Totalt gjennom et år regnes engasjementet til å være tilsvarende en 25% stilling.

Honorar: Etter avtale

Søknadsfrist: 15. juni
Send din søknad med CV, en tekst om deg selv og din motivasjon for stillingen til saanafest@gmail.com
Kom gjerne en tur innom årets festival 20. - 22. juni.

Vi i Sånafest-teamet ser frem til å høre fra deg!


www.saanafest.com

+47 45799269