Team Sånafest

Sånafest is created by a small and dedicated team with a range of artistic and administrative backgrounds driven by a shared desire to create an inclusive, open and exciting festival offering high quality artistic encounters with local, national and international artists.

The Artistic Council creates a program every year consisting of both curated events and usually works selected from an international Open Call for submissions.

In the run up to the festival we are joined by an army of volunteers without whom Sånafest would not be a success, or even possible. You know who you are. Thank you.

Sånafest består av et team fra ulike kreative og kunstfaglige bakgrunner drevet av en sterk vilje om å skape en inkluderende, åpen og sprudlende festival med kunstopplevelser av høy kvalitet fra inn- og utland.

Kunstnerisk råd velger hvert år ut programmet, der en del er kuratert og en del blir plukket ut fra en internasjonal Open Call.

Videre er vi et team som jobber på gjennom hele året for å få alle biter til å falle på plass for å få til gjennomføringen av en festival. Vi har mange hatter. Under nevnes noen. Det kommer i tillegg mange flere frivillige medarbeidere, støttespillere og bidragsytere enn det går an å nevne her. Tusen takk til dere for den uvurderlige innsatsen.

 

 
web.Nina.Frances (3 of 1).jpg

Frances Gerono Huby

Administrativ leder og Produsent

Administrative Leader & Producer

Frances is a freelance producer and project coordinator with a special interest in community and participatory arts projects. Born in Scotland and now based in Oslo, she has an MA (Hons) in English Literature and Communication from the University of Edinburgh and has worked on projects and events for National Theatre (London), The Queen Sonja International Music Competition, Scenekunstbruket, Fjørtoft Kulturproduksjoner and Ibsenfestivalen.

Frances er hentet inn som vår administrative leder og produsent. Hun er frilans produsent og prosjektleder med en spesiell interesse for deltagende kunstprosjekter. Født i Skottland og nå med base i Oslo, hun har en MA i Engelsk litteratur og Kommunikasjon fra Universitetet i Edinburgh og har jobbet med prosjekter for blant annet National Theatre i London, Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse, Fjørtoft Kulturproduksjoner og Ibsenfestivalen.

web.Nina.Frances (2 of 2).jpg

Nina Koren

Styreleder / Chairperson

Nina is trained in Economics and Leadership from the Norwegian Business School BI with a specialisation in marketing. She is also a meta-certified communicologist from the Scandinavian Institute of Communicology.

She has worked for Morgenbladet, Nationaltheatret, DNB, Telenor and The Nobel Peace Center. During a four-year stay in Vietnam she implemented and evaluated several international arts projects financed by the Norwegian Ministry of Foreign Affairs, including a training programme in audience development for the Vietnam National Symphony Orchestra. She now works as an independent consultant and is currently engaged by the members organisation Audiences Norway.

Nina har sin bakgrunn fra Siviløkonomstudiet på Handelshøyskolen BI med spesialisering i markedsføring. Hun er i tillegg Meta-sertifisert Kommunikolog fra Skandinavisk Institutt for Kommunikasjon og Forandring.

Styreleder & Frivillig koordinator Hun har tidligere jobbet for Morgenbladet, Nationaltheatret, DNB, Telenor og Nobels Fredssenter. Under et 4-årig opphold i Vietnam gjennomførte og evaluerte hun flere internasjonale kulturprosjekter finansiert av Utenriksdepartementet, bla et opplæringsprogram i publikumsbygging for Vietnam National Symphony Orchestra. Hun er etablert som selvstendig konsulent og har nylig avsluttet et oppdrag for Norsk Publikumsutvikling, og jobber nå som rådgiver i Akershus Fylkeskommune.

web.OleMorten.jpg

Ole Morten Geving

Ole Morten er direktør for kommunikasjon, næringspolitikk og media i Finans Norge og direktør i Sparebankforeningen. Han var tidligere statssekretær i Finansdepartementet (Sp).

Han er en sterk interesse for kultur og huser gladelig artister og teaterforestillinger i sitt hjem her i Hølen.

web.Karianne.jpg

Karianne Skåre

Karianne Skåre er fra nabokommunen Ås og er vårt helt nye og ferske styremedlem i Sånafest-styret fra i år av. Vi ønsker henne hjertelig velkommen som en del av Sånafest-teamet! Med hennes bakgrunn og all kunnskap nå i fra jobben som salgsjef på Dansens hus er vi helt sikre på at vi kommer til å lære mye av Karianne i tiden fremover.

Truls Johnsen

Sykkelmaker og lokal entusiast. Driver til daglig Johnsen Frameworks etter at han avsluttet sitt arbeid ved Telenor Research & Innovation.