About Sånafest

Sånafest is an international dance-, performance and culture festival connecting the two villages Son and Hølen together. Our aim is to make exciting international and local works available for the inhabitants and visitors of Hølen and Son, as well as giving all the artists a meeting point for new collaborations across a variety of cultures. The name of the festival comes from Såna, a river running through these two villages, on which more than 60 audience members could enjoy performances from canoes in 2014!

We collaborate internationally with the festival HangArt in Pesaro, Italy, from where we select one guest play to perform at the festival each year. Sånafest has been the lucky and grateful reciever of an Art Council Grant from Kulturrådet to keep arranging our festival. We are also grateful to have such a good and solid support from Vestby kommune and Akershus Fylkeskommune. To do the best job we possibly can do Team Såna have decided to make the festival a biennale, meaning we will be back the summer of 2017 and again 2019, and so on for as long as we can count. Next Sånafest will happen 17-24 of june 2017!


Om Sånafest

Sånafest er en internasjonal og ultralokal samtidskunstfestival i Hølen og Son. Med både dans, teater, performance og billedkunst på programmet ønsker vi å være et sprekt tilskudd til nærmiljøet med en inkluderende, åpen og sprudlende profil, og med et unikt utgangspunkt i det å bruke lokale og internasjonale kunstnere og møtene oss i mellom som materiale for nye kunstopplevelser.

Hvert år inviterer vi kunstnere fra inn- og utland til å fylle lokalmiljøet med forestillinger og konserter. Festivalen har navn etter elven Såna som binder de to små stedene sammen. I 2014 sjøsatte vi over 60 publikummere i kanoer og i 2015 transporteringsdanset publikum seg opp langs elva sammen med Martin Slaatto. Til vår neste festival i 2017 vil også billedkunst være på programmet og nye opplevelser står for tur.

Vi samarbeider internasjonalt med festivalen HangArt i Pesaro, Italia, hvor vi velger ut et gjestespill til hver festival. Sånafest har vært den heldige mottaker av arrangørstøtte fra Norsk Kulturråd og er også takknemlige for å ha en god og solid støtte fra Vestby Kommune og Akershus Fylkeskommune. For å kunne gjøre Sånafest til den beste festivalen vi kan lage har vi besluttet oss for å gjøre festivalen om til en biennale, hvilket betyr at vi holder vår neste festival i 2017 og så i 2019 – og så videre. Neste Sånafest vil finne sted 17-24. juni 2017!


Sånafest 2015

Sånafestivalen 2014