Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

Hangart

Sånafest samarbeider internasjonalt med festivalen [HangArt](http://hangartfest.it/HangartFest/Home.html) i Italia, hvor vi reiser ned til Pesaro og velger ut ett gjestespill til hver festival. Til Sånafest i 2017 er det stykket ”Nothing for body” av Howool Baek (DE/KR) som er valgt ut og vises på Garntørka i Son 23.juni ved forestillingen ”KILO – I wish to communicate with you”. Vi gleder oss til dette!

Norsk Kulturråd

Norsk Kulturråd er festivalens største bidragsyter. En stor støtte herfra er selve grunnlaget for hvordan vi kan få til å arrangere kunstopplevelser presentert av profesjonelle kunstnere fra fjern og nær på uortodokse scener som hjemme i en liten stue, rundt et middagsbord, på KIWI, langs en elv, ved en-til-en-opplevelser. Sånafest er svært stolte over å ha blitt tildelt arrangørstøtte fra Norsk Kulturråd for gjennomføring av Sånafest i 2017 og neste gang festivalen vil gjennomføres i 2019!

Fond For Utøvende Kunstnere gir midler som er øremerket honorar til norske kunstnere, og sammen med Norsk Kulturråd har dette fondet også gjort det mulig for festivalen å arrangere workshop for profesjonelle kunstnere i 2017.

Akershus Fylkeskommune & Vestby Kommune

Hakk i hæl etter Norsk Kulturråd som en storsponsor for festivalen følger Akershus Fylkeskommune. Å bo i et fylke som virkelig ønsker å satse på kultur er utrolig bra og motiverende! Vi er også veldig takknemlige for å ha en god og solid støtte fra Vestby Kommune, som har støttet festivalen fra første gjennomføring.

Sparebank1, et lokalt næringsliv og andre bidragsytere

I Hølen og Son har vi et lokalt og engasjert næringsliv som sponser Sånafest år etter år. Tusen hjertelig takk for all støtte!

Lekang AS, Hersleth, Merkefabrikken, Hølen Høvleri, Hølen Petanqueklubb, Hølen Kunst og Bokcafé, Apoteket i Son, Vestby Grafiske, Superpop AS, KIWI.

I 2017 har Sparebank1 gjort det mulig for oss å arrangere en kunstløype fra Son til Hølen, der stedsspesifikke installasjoner også er åpent for publikum hele uka ved billedkunstprogrammet DRYPP.

Sist men ikke minst: Vi kunne ikke ha arrangert en så flott festival uten alle våre frivillige som bidrar med sin tid og kompetanse, sykkel, bil… De selger kaker og bøker til inntekt for festivalen, lager mat for artister og workshopdeltagere, stiller med hager, hus og låve som scener under festivalen og er vertskapsfamilier for de tilreisende kunstnerne. De lager festivaldekor, selger billetter, bidrar til SånaRadio og markedsføring. Vi er SÅ fantastisk heldige som har et engasjert lokalsamfunn, uten dette ville vi ikke ha kunnet arrangert denne flotte festivalen. Tusen takk!