image.caption

Inside out

Gratis

En hymne til alle de tingene som vi ikke ser. Askvik’s verk Inside Out er en installasjon og musikalsk opplevelse i ett. Ved å gjenbruke kirkeorgelpiper som spilles av reverserte støvsugere, og å plassere disse i relasjon til naturen, skaper Inside Out et rom for å lytte, observere og reflektere. Fra distanse kan en enkel og konstant drone bli hørt, men når man kommer nærmere verket vil de individuelle pipene lage harmonier. Fra det øyeblikket publikum kan høre lyden av installasjonen, vil en personlig komposisjon av orgel-harmonier, naturlyder og maskin-summing begynne. Visuelt inviterer de opphengte orgelpipene tilskuerne til å løfte blikket til trær og himmel.


 

8-12 treorgelpiper reddet fra den gamle kirken ved Leikanger blir hengt fra en gruppe trær i et skogholt ved elven Såna. Pipene er individuelt koblet til tråder i trærne og hver pipe har et rør som er koblet til bakken, og gjennom disse blåses luften. “Maskin-rommet” som inneholder de reverserte støvsugerne er en 1mx3 boks laget av plexiglass og tre. Huset har en isolerende effekt, men noe lyd vil bli hørt når du nærmer deg boksen. Bølgete industrielle rør leder luft ut av huset, langs gress og mose og opp til de individuelle pipene.


Verket er en del av billedkunstpogrammet DRYPP og er åpent for publikum hele festivaluken. Se etter DRYPP-skilt ved elveveien mellom Son og Hølen.

Matias Askvik (NO)

Matias Askvik er en scenograf fra Bergen som jobber med live art/scenekunst. Han ble utdannet fra Akademiet for Scenekunst i 2015, der han studerte scenografi i tre år. Hans arbeider utforsker hvordan våre intuitive persepsjoner gjennom sansene våre i ulike kontekster kan åpne opp for nye perspektiver i en ellers massiv bråkete hverdag. Derfor har hans prosjekter alltid et stort fokus på lyd, lys, og ofte lukt, smak og berøring.

Askvik er ikke forpliktet til en sjanger, men prøver isteden å la sterke tverrkunstneriske prosesser utforske det som er kjent. Ofte finner han seg selv et sted langt utenfor sin egen ekspertise, og dette er ikke bare inspirerende fordi man må lære for å oppdage, men det fører automatisk med seg nye relasjoner og samarbeid.


Askvik er en av grunnleggerne av scenekunst-kollektivet by Proxy, som akkurat har hatt premiere på forestillingen Escape the Universe. by Proxy er kjent for deres prisbelønte forestilling Stop Being Poor. Høsten 2017 vil Askvik og resten av by Proxy ta over styringen av Teater Momentum i Odense, hvor de vil lage tre nye forestillinger som representerer Momentum Vol. 11.